Tehokkaampi implementointitapa

LOGE on kustannustehokas tapa työntekijöiden osallistamiseen implementoinnin aikana. Se mahdollistaa koko organisaation välisen dialogin, parhaiden käytäntöjen jakamisen ja konkreettisten toimenpiteiden tunnistamisen ja seurannan henkilökohtaisella tasolla. Implementointiprosessi muodostuu iteratiivisemmaksi, joka lisää osallistujien sisäistä motivaatiota sekä yhteisöllisyyttä.

LOGEn synnyttämä dialogi on live-keskustelua, ei chattäilyä. Dialogi rakentuu konkreettisten arkisten tilannekuvausten ympärille ja se alkaa henkilökohtaisilla tulkinnoilla näkökulmasta, “Mitä tämä tarkoittaa minun työarjessa?”, ja jatkuu ryhmäkeskusteluna, ”Mitä tämä tarkoittaa muille meidän organisaatiossa?”, osallistujat saavat laajemman ymmärryksen asioiden merkityksistä ja organisaatio ohjautuu kollektiivisesti kohti päämäärää.

Kuinka implementoida tehokkaasti ja innostavasti

Kun organisaatiot implementoivat uusia asioita, niin tyypillisesti aikaa käytetään runsaasti tiedottamiseen ja ohjeistamiseen. Työntekijät suorittavat usein myös itsenäisesti verkkokursseja tai lukevat erilaisia kuvauksia mitä haluaisimme saada aikaiseksi. Vaikuttavuuden näkökulmasta aikainvestoinnit tällaiseen toimintaan ei ole kovin kannattavaa. LOGE mahdollistaa organisaatioiden käyttää aikaa siihen, millä on tosiasiallisesti vaikutuksia ja minkä hyödyt ovat merkittävimmät. Tämä tarkoittaa, että työntekijät muodostavat jatkuvasti yhteistä tulkintaa tahtotilasta ja mitä sen toteutuminen edellyttää konkreettisina toimenpiteinä. LOGE auttaa myös yksilöitä näiden toimenpiteiden toteuttamisessa. 

Yleinen implementointitapa

Käyttäjien tiedottaminen tai itseopiskelu 15%
Audiovisuaalinen sitouttaminen 20%
Demonstrointi 30%
Ryhmäkeskustelut 50%
Tekemällä harjoittelu ja konkreettiset toimenpiteet 75%
Muiden opettaminen ja oppiminen muilta 90%

Aikainvestointi

Vaikutus %

LOGE implementointitapa

Käyttäjien tiedottaminen tai itseopiskelu 15%
Audiovisuaalinen sitouttaminen 20%
Demonstrointi 30%
Ryhmäkeskustelut 50%
Tekemällä harjoittelu ja konkreettiset toimenpiteet 75%
Muiden opettaminen ja oppiminen muilta 90%

Aikainvestointi

Vaikutus %

Käyttökokemuksia eri toimialoilta

Tuotanto

Lean-johtamisperiaatteiden ja työkalujen käyttöönotto

Tietoisuuden lisääminen organisaation käyttöön valituista LEAN periaatteista ja työkaluista. Yhteisen ymmärryksen luominen niiden vaikutuksista omaan työhän ja parhaiden käytäntöjen löytäminen muiden kokemusten perusteella. Henkilökohtaisten muutostoimenpiteiden valinta ja niiden toteutumisen seuranta.

Prosessi-teollisuus

Yhteisten toimintatapojen luominen

Yhteisten toimintatapojen luominen ja käyttöönotto kollektiivisesti. Henkilökohtaisten kehitystoimenpiteiden seuranta ja vertaistuki, sekä esimiesten tukeminen heidän roolissaan muutoksen vahvistajina.

Asennuspalvelut ja -projektit

Uuden myyntimallin käyttöönotto

Uuden globaalin myyntimallin käyttöönotto. Mallin konkretisointi yhteisesti ja muutoskohteiden tunnistaminen. Myyjien kehitystoimenpiteiden tunnistaminen ja niiden toiteutumisen seuraaminen ja vaikutuksien reflektointi yhteisesti globaaleissa sekaryhmissä. Ohjelman kesto 3 kuukautta, jonka aikana jokainen myyjä osallistuu kolmeen-viiteen tunnin mittaiseen LOGE-session.

Jatkuvat palvelut

Asiakasvastuullisten roolimuutos

Asiakasvastuullisten henkilöiden roolimuutoksen toteuttaminen. Sessioden teemat jakautuvat kolmeen eri sisältökokonaisuuteen, joiden avulla tuetaan osallistujia roolimuutoksessa. Autetaan osallistua tunnistamaan henkilökohtaisia kehitystoimenpiteitä, sekä toteutetaan niiden seuranta ja vaikutuksien reflektointi yhteisesti.

Hyödyt

90% tunnistetuista kehitystoimenpiteistä on toteutettu.

Rahalliset ja ajalliset säästöt vähentyneestä matkustamisesta

Tuomo Tiilikainen

Head of LOGE
tuomo.tiilikainen@talentvectia.com
+358 40 356 0839

Tuomo on keksijä organisaation sisällä, joka korostaa, kuinka tärkeää on kääntää muutos konkreettisiksi toimiksi ja oppia joka ikiseltä työntekijältä.

Hänen kyseenalaistava ja yksilöllinen lähestymistapa vahvistaa out-of-the-box ajattelua ja niihin liittyviä toimia. Hänellä on kokemusta muutoksen johtamisesta ja uusien työtapojen kehittämisestä asiakkaiden kanssa. Asiakastyöskentelyn lisäksi hänellä on käytännön kokemusta SaaS palvelu LOGEn kehittämisestä.

Ota yhteyttä

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt